Tư vấn giải pháp ứng dụng Công nghệ thông tin
Facebook       Google+       Twitter
RHO-65881

RHODIUM.VN Logo
Banner tiện ích Giảm stress trong 2 phút
Tính chỉ số khối cơ thể BMI
DIUM-58139

RHODIUM.VN Logo
Bói tình yêu theo tên
Đáp án trò chơi đuổi hình bắt chữ
21:28


Dịch vụ Tư vấn thiết kế hệ thống Công nghệ thông tin

Dịch vụ Tư vấn thiết kế hệ thống Công nghệ thông tin
 
Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn, thiết kế, giám sát triển khai dự án một cách toàn diện đối với việc xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng hệ thống thông tin của quý khách hàng. Tuỳ theo các lĩnh vực, quy mô và đặc tính kỹ thuật của hệ thống, RHODIUM sẽ phân tích và đưa ra được giải pháp tư vấn ứng dụng công nghệ tối ưu nhất cho quý khách:

- Phân tích, thiết kế, triển khai các hệ thống mạng, các hệ thống tổng đài điện thoại và nhắn tin, hệ thống cầu truyền hình, camera giám sát ...

- Tư vấn các giải pháp phần mềm quản lý ứng dụng trong việc quản lý và vận hành doanh nghiệp.

RHO USAGE
88%

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10