Dịch vụ phái cử chuyên viên công nghệ thông tin
Facebook       Google+       Twitter
RHO-77259

RHODIUM.VN Logo
Banner tiện ích Giảm stress trong 2 phút
Tính chỉ số khối cơ thể BMI
DIUM-78128

RHODIUM.VN Logo
Bói tình yêu theo tên
Đáp án trò chơi đuổi hình bắt chữ
22:05


Dịch vụ phái cử chuyên viên công nghệ thông tin


 
    Đối với các doanh nghiệp không thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin, chúng tôi cung cấp dịch vụ phái cử chuyên viên ngắn hạn nhằm  thiết lập, quản trị hệ thống công nghệ thông tin phục vụ cho các buổi hội thảo, sự kiện trong nhà cũng như ngoài trời. Dịch vụ này bao gồm cả việc cho thuê các trang thiết bị điên tử, viễn thông.

    Đối với các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin, chúng tôi có dịch vụ phái cử các chuyên viên phần cứng, phần mềm dài hạn nhằm cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho các dự án. Nếu bạn nhận được một dự án lớn hơn khả năng đáp ứng của đơn vị mình, bạn sẽ lựa chọn phương án bán lại cho đơn vị khác để hưởng một chút hoa hồng hay sẽ thuê thêm nhân lực để thực hiện và thu được hầu như toàn bộ lợi nhuận từ dự án đó mang lại ?
RHO USAGE
89%

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10